Leiderschap, innovatie en ondernemerschap

spreker

Ik spreek met passie over hoe om te gaan met de uitdagingen van deze tijd. Hoe kunnen we nieuwe modellen bouwen die het bestaande overbodig maken? Hoe kun jij als team of als individu leiderschap nemen en impact maken?

ik spreek over

ondernemerschap

Verbeter de wereld en start een bedrijf. Wat kun jij doen als ondernemer om een bijdrage te leveren aan deze wereld en hier tegelijkertijd een goede boterham mee verdienen? Hoe zorg je dat je blijft afgestemd op de oorspronkelijke bedoeling en je voorgenomen doelen ook daadwerkelijk realiseert? Ik nodig je uit om aan de slag te gaan door mijn eigen ervaringen te delen en je te inspireren met voorbeelden uit de praktijk. Kom in beweging, de wereld wacht op jou.

sociale innovatie

Hoe kunnen we innovatieve oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen? Dat is waar sociale innovatie over gaat. Want als we willen dat technologische innovatie wordt geaccepteerd, dan zullen we aandacht moeten hebben voor de sociale dimensie. Als kickstarter ben ik betrokken bij meerdere initiatieven die vernieuwend zijn, ik spreek met passie over hoe deze organisaties er voor zorgen dat de gevestigde orde wordt wakker geschud.

leiderschap

Ieder individu kan vanuit zijn positie een verschil maken. Dit vraagt om visie, daadkracht en leiderschap. Wat is jouw visie op de wereld en wat kan jij doen binnen jouw cirkel van invloed om hier invulling aan te geven? Ik moedig leiders en vernieuwers binnen organisaties aan om een visie te ontwikkelen en en hier handen en voeten aan te geven. Ik geloof namelijk dat ware voldoening ligt in het laten samenvallen van je talenten met dat waar de wereld behoefte aan heeft.

Mij als spreker uitnodigen? Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

mijn inspiratie

Integrale theorie

Het gebruik van de integrale theorie leert ons dat organisatieontwikkeling te allen tijde verbonden is met persoonlijke en intermenselijke ontwikkeling en dat groei en verandering van mens en organisatie telkens plaatsvindt in wisselwerking met de omgeving. Dat lees je terug in de enorme hoeveelheid literatuur die hierover geschreven is. Groot voordeel van de integrale theorie is dat het overzichtelijk, pragmatisch en makkelijk uit te leggen is.

Systeemveranderingen

Volgens professor Jan Rotmans zitten we niet in een tijd van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. Het is een beweging die op dit moment volop gaande is. 

purpose economy

In alle sectoren en steden zien we allerlei ontwikkelingen die niets met elkaar te maken lijken te hebben. Kijk je er echter van een afstand naar, dan blijkt dat ze allemaal betekenis creëren voor mensen. Ze vertegenwoordigen een nieuw economisch tijdperk dat wordt aangedreven door de drie soorten betekenis die we in ons leven zoeken. Het gaat om  persoonlijke betekenis en maatschappelijke betekenis op zowel organisatie- als marktniveau. 

"‘We moeten idealistisch zijn want dan eindigen we als de ware echte realisten"